Tag: <span>stranac</span>

Sve je dualizam! Čovek može imati više identiteta! Pripovedač tako objašnjava svoju potrebu za stalnim kretanjem. Da li je moguće tako živeti u savremenom svetu? Moramo li se nekako odrediti? Priznaju li nam se razlike i promene sopstvenih identiteta? Živimo li u svetu koji je prividno slobodan, ali koji duboko ograničava pojedinca i njegovu potrebu da se izrazi izvan propisanih merila i struktura? Tragedija je u neprihvatanju dualizma, kaže nam Bekim Sejranović. Kakav je život čoveka sa nekoliko identiteta, čitamo mi.

čitanja domaći pisci svi tekstovi

Dolazak na nemačko govorno područje bez ikakvog predznanja o jeziku je veliko životno iskustvo. To je istovremeno i privilegija i strašno suočavanje sa otežanim rešavanjem običnih problema. Google Translate nikako…

moje iskustvo svi tekstovi

Zbirci Pekićevih pisama me je privukao naslov. Želela sam da otkrijem kako je pisac video stranu zemlju, kako su mu izgledali Britanci, kakve je veze našao između našeg, poznatog, i…

čitanja domaći pisci svi tekstovi