Učenje nemačkog jezika u Austriji

Dolazak na nemačko govorno područje bez ikakvog predznanja o jeziku je veliko životno iskustvo. To je istovremeno i privilegija i strašno suočavanje sa otežanim rešavanjem običnih problema.

Google Translate nikako ne pruža sigurnost, ni podršku. Engleski jezik vam neće biti od velike koristi, jer sve što budete radili počevši od prijave boravka, potrage za stanom i prikupljanja informacija biće na nemačkom jeziku.

Jezik kao šifra

Izmeštanje u novu sredinu je polje ponovnog otkrivanja sveta. Stranac upoznaje ljude, navike, obrasce ponašanja, a strani jezik postaje najveća prepreka za uspostavljanje kontrole nad sopstvenim životom.

Nepoznavanjem jezika sredine u koju ste došli svakodnevne aktivnosti kao što je odlazak u nabavku, kupovina karte za gradski prevoz, potraga za nekim predmetom ili sastojkom (npr. lavorom ili šlagom), biće susret sa šifrovanim svetom koji je neophodno dekodirati i objasniti. Odgonetanje pravnih termina u dokumentaciji biće slično pronalasku izlaska iz lavirinta.

Okolnosti će vas naterati da što pre počnete predano da učite nemački jezik. Svoje znanje ćete moći da proveravate svakoga dana, čitajući natpise na saobraćajnim znacima, prodavnicama, etiketama, reklamnim katalozima, slušajući govor drugih ljudi dok ste u prevozu, u kupovini ili na ulici. Ispočetka ništa nećete razumeti i biće vam svejedno da li slušate konverzaciju na nemačkom ili japanskom jeziku, ali ćete biti neprestano podstaknuti na razmišljanje. Ljudi su uglavnom raspoloženi za usmenu komunikaciju, često će vas podsticati na razgovor, tako da ćete slobodno moći da vežbate šta god da naučite.

Početni nivo možete naučiti sami

Bez obzira da li nemački jezik učite u svojoj zemlji ili na nemačkom govornom području, početni nivo (u klasifikaciji označen kao A1) možete naučiti sami. Bespotrebno je plaćati kurs za početni nivo i bolje je uplatiti putovanje do Austrije.

Da biste ostvarili usmenu komunikaciju na nemačkom jeziku, potrebno je više od početnog nivoa. Nivo A1 je upoznavanje sa glasovima, konstrukcijom sintakse i osposobljavanje za iznošenje osnovih podataka o sebi ili snalaženje u dobro poznatim situacijama.

Sredstva za učenje nemačkog jezika najbolje je odabrati prema ličnim afinitetima. Bitno je odabrati udžbenik, radnu svesku, gramatički priručnik, koristiti se internetom i njegovim pogodnostima. Pored toga, televizijski program, serije i filmovi sa prevodom približiće vam melodiju jezika koji učite i više vam neće delovati nesavladivo.

Ukoliko učite jezik među izvornim govornicima, ne treba vas uplašiti svakodnevno suočavanje sa rečima koje ne razumete. Okolina treba da vas motiviše da o jeziku aktivno razmišljate, da se koristite stečenim znanjem bez ustručavanja i da se radujete svakom ličnom napretku.

Moje iskustvo

Po dolasku u Austriju sam počela da učim nemački jezik iz dva različita udžbenika, Menschen A1.1 i Schritte Plus A1.2. Udžbenici su bili različito koncipirani i ni jednim nisam bila oduševljena, ali nisam odustajala. Ništa mi nije bilo jasno na početku, ali sam se trudila da svakoga dana učim minimum sat vremena i da tako održavam kontinuitet. Nisam obraćala pažnju na nejasne sitnice, niti na svaku reč, jer sam mislila da će mi zadržvanje na istim oduzeti vreme, a da će se sve već nekako složiti usvajanjem duha samog jezika.

Posle mesec dana kontinuiranog učenja sam polagala test ÖSD. Želela sam da proverim svoje znanje i daje li upornost ikakve rezultate. Mnogo sam se obradovala kada sam dobila visoku ocenu i neočekivano mnogo bodova.

Ocena me je ohrabrila da nastavim sa samostalnim učenjem. Za sledeći nivo A2 sam imala udžbenik i radni list Pluspunkt Deutsch Österreich A2. Prešla sam sve lekcije, ali mi se učinilo da bi mi komunikacija sa sebi ravnima donela bolji napredak. Zato sam se upisala na drugi deo višeg početnog nivoa označen kao A2.2, računajući na to da sam prvi deo već samostalno savladala.

Popularne škole nemačkog jezika u Salcburgu

U Salcburgu postoji više škola za učenje jezika i cene kurseva se mnogo razlikuju u zavisnosti od organizacije nastave. Zato je važno da odredite svoje prioritete, koliko vremena želite da izdvojite, koliko vam je hitno potrebno da ovladate gradivom i koliko novca hoćete da izdvojite.

Najpopularnije škole u Salzburgu su BFI i WIFI . Njihova popularnost potiče od niske cene. Kursevi koštaju od 200 do 250 EUR. Ukoliko ste prisustvovali na 75% časova, dobićete sertifikat o završenom kursu. Uz pomoć sertifikata i prijave prebivališta u Salcburgu, možete da zatražite povrat polovine uplaćenog novca.

Grupu polaznika kursa čini do petnaest ljudi. Što je manje ljudi na kursu, bolje je za pojedinca, jer može češće da učestvuje u govornim vežbama. Kvalitet nastave u velikoj meri zavisi od predavača, ali uglavnom, svojim angažovanjem i samostalnim radom, možete na času naučiti sve što želite. Pošto profesor sve vreme priča na nemačkom jeziku stalno ste motivisani na aktivnije i usmerenije razmišljanje.

Balkan klan i ostali polaznici

Kurseve jezika u pomenutim školama pohađaju stranci koji dolaze iz različitih krajeva sveta. Uglavnom su to ljudi iz Istočne Evrope, Bliskog istoka, Azije, ali i Južne Amerike, Australije i Ujedinjenog Kraljevstva. Motivi za učenje jezika su im različiti, neki su studenti koji imaju viška vremena tokom boravka u Salcburgu, a velikoj većini je učenje nemačkog jezika neophodno radi posla, dokumenata i sl.

Najbrojnije polaznike često čine Balkanci. Još dok čekamo početak prvog časa, mi se vrlo lako prepoznamo, potpuno ignorišemo ostale ljude i vrlo složno sedamo jedni do drugih u učionici. Udruživanje sa sebi jezički bliskim sagovornikom, može da vam oteža praćenje časa. Dobro je što ćete imati priliku da upoznate nekoga, ali je loše što ćete vrlo brzo početi da šapućete na času razmenjujući informacije o poslovima, vizi, dokumentima ili institucijama zaduženim za vaše probleme. Navedene teme su nepresušne između dvoje ljudi poreklom sa istog područja koji se nalaze na stranom terenu. Posle ćete shvatiti da je svaki slučaj različit i da morate sami za sebe tražiti sve što vam treba, ali faza raspitivanja i slepih ulica je neizbežna.

Izvorni govornik, stranac i šifre

Austrijanci koji žive u Salcburgu izgledaju srdačno. Nikad vam se neće podsmevati kako god da pričate nemački jezik, nego će vas podsticati na razgovor i hvaliti svaki vaš napredak. Ukoliko ne razumete šta govore, potrudiće se da jednostavno i polako ponove svoje reči. Često će objašnjavati da je njihov jezik težak i nudiće pomoć u vidu knjiga i časopisa. Profesorka nemačkog jezika koja radi sa mojim suprugom čak daje besplatne individualne časove zaposlenima koji hoće da uče.

U komunikaciji je dobro da se čovek koristi onim što zna i treba da izbegava slaganje kompleksnih rečenica. Možda tekst koji budete izgovarali neće zadovoljiti vrednosne kriterijume koje sebi zadajete i svakako neće zvučati na stranom jeziku isto kao na srpskom, ali ostvarićete kontakt i provežbati svoje znanje, a to je jedino što treba da bude bitno kada učite.

Situacije u koje budete zapadali nerazumevanjem mogu da budu neugodne, ali ćete se tome kasnije slatko smejati. Koliko god da učite, nećete moći da razumete sve o čemu se govori, ali to nikako ne treba da vas obeshrabri. Za početak je važno da se koristite prednostima poznavanja konteksta u kome se odvija komunikacija.

Svet ponovo otkriven

Dok budete rešavali jezičke zavrzlame u nemačkom jeziku, otkrivaćete u sebi nove talente i razvijati veštine za lakše savladavanje nepoznatog sveta. Put do uspostavljanja ravnoteže nije jednostavan, nekad se čini da mu nema kraja, ali i to je život. Svakodnevne stvari oko sebe počećete da posmatrate na drugačiji, do sada nepoznat, način, a to će se preneti i na sve ostalo. Možda nikada nećete moći na stranom jeziku da se izrazite kao na maternjem, ali stalno ćete vežbati svoj mozak i pamćenje. Pozicija stranca bez znanja jezika nije jednostavna, ali uporedo sa snalaženjem i rešavanjem problema, povećavaće se sposobnosti i samopouzdanje čoveka.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *